Herb Powiatu Ostrowskiego

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konsultacje projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022” zgodnie z uchwałą Nr 254/103/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 lutego 2013 r.

24.02.201314:29

Do udziału w konsultacjach serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców  powiatu ostrowskiego.

Uwagi i opinie dotyczące projektu mogą być zgłaszane w terminie od 11.02.2013 r. do 24.02.2013  r. włącznie -  w formie pisemnej, z uwzględnieniem danych przewidzianych we wzorze ankiety konsultacyjnej.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie zapytania ankietowego przeprowadzonego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz ankiety zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa www.powiatostrowmaz.pl 
Zgłaszane opinie i uwagi przyjmowane będą również za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka oraz poczty elektronicznej na adres: starostwo@powiatostrowmaz.pl.
Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Zapraszamy do konsultacji.

 

Projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 – 2022” (pobierz)

 

Uchwała Nr 254/103/13 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 lutego
2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013 -2022 (pobierz)

 

Uchwała Nr X/73/11 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Ostrowskiego (pobierz)

Starosta Ostrowski
Zbigniew Kamiński

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015