Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowe Obchody 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Powiecie Ostrowskim

28.01.201315:44

     W dniu 23 stycznia br. w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej odbyła się Inauguracja Powiatowych Obchodów 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

     Organizatorem spotkania był Powiat Ostrowski, a współorganizatorami parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej, Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka i Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej.
     Na zaproszenie Starosty licznie przybyli goście: Wicestarosta Pan  Jerzy Bauer, radni powiatowi, Ks. Prałat Jan Okuła – Dziekan Dekanatu Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej wraz z proboszczami parafii z terenu powiatu ostrowskiego, prof. dr hab. Adam Dobroński, Wójtowie i Burmistrzowie Miast i Gmin z terenu powiatu ostrowskiego, przedstawiciele Powiatowych Służb, Inspekcji  i Straży, kierownictwo Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego, byli Burmistrzowie Miasta Ostrów Mazowiecka, Starosta I Kadencji Pan Bogumił Brzózka, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Pan Zbigniew Kamiński, Dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie Pan płk Ryszard Kołacz, Dyrektorzy, Prezesi, Kierownicy instytucji z terenu powiatu ostrowskiego, Zarząd Miłośników Ziemi Ostrowskiej, Prelegenci , Rodziny Powstańców oraz lokalne media.
     Obchody rozpoczął Starosta Ostrowski witając  przybyłych gości i pokrótce przybliżył wydarzenia z przed 150 lat. Starosta przedstawił  również  kalendarz zaplanowanych konkursów i wydarzeń upamiętniających walki 1863 r.  organizowanych w ramach Powiatowych Obchodów 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Będą to m.in. konkursy - dla młodzieży (historyczny, literacki, plastyczny, poetycki i fotograficzny), które rozpocznie VI Powiatowa Olimpiada Ekologiczna im. Wiktora Ignacego Godlewskiego w Jasienicy, inscenizacja „Bitwy pod Feliksowem” na terenie gminy Brok, która odbędzie się w kwietniu i zostanie zorganizowana przy współpracy z Lasami Państwowymi.
      W czerwcu na terenie Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej nastąpi odsłonięcie Obelisku upamiętniającego 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego oraz miejsce powstańczego szpitala polowego, zorganizowanego tutaj
w okresie walk 1863 r.
     Na przełomie września i października nastąpi otwarcie Parku w Orle i nadanie mu imienia Powstańców Styczniowych.

Po wystąpieniu Pana Starosty głos zabrali prelegenci.

    Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Pan Adam Dobroński – wybitny historyk i rodak ziemi ostrowskiej, wygłaszając wykład nt. „Powstanie Styczniowe w Ostrowskiem”.

    Następnie Pan Andrzej Mierzwiński przybliżył nam w swoim wystąpieniu losy mieszkańców ziemi ostrowskiej biorących udział w Powstaniu Styczniowym.
   
    Pani Renata Trojanowska mówiła o popowstaniowych represjach w wykładzie pn. „Stryczek, Sybir, knuty…”. Wspomniała również o swoich przodkach walczących w Powstaniu i ich losach na syberyjskiej zsyłce.
   
    W dalszej części spotkania goście wysłuchali wykładu ks. Prałata dr Jana Okuły pt. "Duchowieństwo w powstaniu styczniowym – ks. Florian Jastrzębski”. Ksiądz Jastrzębski był miejscowym wikarym, który w swoich patriotycznych kazaniach zachęcał do udziału w manifestacjach i przez to został aresztowany i osadzony na kilka tygodni w modlińskiej twierdzy.

    Pani Marta Kamińska zaprezentowała postać „Ignacego Godlewskiego – powstańca, przyrodnika i działacza” pochowanego na cmentarzu w Jasienicy.   
   
    Kolejnym prelegentem był Pan Jacek Frankowski – leśnik, historyk, karykaturzysta, który przybliżył tragiczną historię Ludomira Benedyktowicza – bezrękiego malarza, uczestnika potyczki pod Feliksowem.

    Jako ostatni wystąpił Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Pan Piotr Uścian-Szaciłowski prezentując wykład o „leśnikach Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym”.

    Uroczystość zakończył  koncert pieśni z okresu Powstania Styczniowego w wykonaniu młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.


Opracowała: Milena Sokołowska

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015