Herb Powiatu Ostrowskiego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego

08.11.201215:10

     W związku z uczestnictwem Powiatu Ostrowskiego w projekcie pn. „Sprawny Powiat”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2011, Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1, który przewiduje między innymi aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2004 – 2015, w dniu 6 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się robocze spotkanie, na którym została przedstawiona koncepcja prac nad Strategią.

      Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy CERTES Sp. z o.o. w Warszawie, Lidera przedmiotowego projektu. CERTES poprowadzi działania zmierzające do wypracowania propozycji zaktualizowania Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego.
      Spotkanie otworzył Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Kamiński, który przywitał przybyłych: Radnych Powiatu z Przewodniczącym Rady Dariuszem Rafalikiem na czele, Wicestarostą Jerzym Bauerem wraz z Zarządem Powiatu, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży, Kierownictwo Starostwa.
     Następnie głos zabrał dr Marek Chrzanowski pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który poprowadził dalszą część spotkania. Wyjaśnił, że budowa Strategii to odpowiedź na trzy pytania: w jakim miejscu na ścieżce rozwoju znajduje się Powiat teraz, jakim potencjałem dysponujemy obecnie, czyli diagnoza oraz gdzie powinniśmy być za 10 – 15 lat – określenie stanu docelowego.
      Zaktualizowana Strategia uwzględni kolejny okres programowania środków unijnych, czyli będzie dotyczyła przedziału czasowego 2012 – 2022.
     Pan Chrzanowski przedstawił również szczegółowy harmonogram prac oraz dostrzegł potrzebę powołania zespołu roboczego ds. aktualizacji strategii. Zespół  zostanie powołany przez Starostę Ostrowskiego w drodze Zarządzenia.
 

Opracowała: Adriana Rukat 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015