Herb Powiatu Ostrowskiego

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

24.01.201214:12

Informujemy iż, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie modzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkaców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2012 r.
Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej projektów oraz link do elektronicznego formularza, a także materiały promocyjne, są dostępne na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.
W konkursie o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające minimum 15  miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r. prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji.
Działania realizowane w ramach projektu powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13 – 19 lat) ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. 
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015