Herb Powiatu Ostrowskiego

Chrońmy gniazdujące w budynkach ptaki

23.05.201110:05

      W dniu 5 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie informacyjno – dyskusyjne dotyczące problematyki „Ochrony ptaków gniazdujących w budynkach”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim.

     W związku z licznymi przypadkami zakrywania otworów z gniazdami ptaków podczas robót budowlanych oraz stanowiskiem Ministerstwa Środowiska stwierdzającym, iż gniazda w budynkach stanowią miejsca lęgowe na spotkanie zaproszono służby nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej, przedsiębiorców budowlanych, projektantów oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych.
     Rozpoczynając spotkanie Wicestarosta Pan Jerzy Bauer serdecznie przywitał przybyłych gości. Przypomniał program organizowanego spotkania. Poinformował również o celach powołanego w obecnej kadencji Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim i zaprosił do współpracy.
     Prezentację multimedialną dotyczącą problematyki ochrony ptaków gniazdujących przedstawił Pan Marek Kowalski ornitolog z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”.     

     Prelegent przede wszystkim zwrócił uwagę na fakt, iż docieplanie budynków powinno odbywać się w zgodzie z prawem, a także z zasadami ochrony przyrody. Nie ma wątpliwości, że termomodernizacja budynków jest koniecznością, jednak ma też negatywne skutki uboczne szczególnie dla gniazdujących w budynkach ptaków. Szczeliny między płytami, z których zbudowany jest budynek, niezabezpieczone otwory wentylacyjne, puste miejsca pod parapetami czy nad oknami, przestrzenie między ścianami a rynnami to miejsca, w których często swoje gniazda zakładają niektóre gatunki ptaków jak: jerzyki, wróble, gołębie czy puspułki. Po przeprowadzonych remontach często bezpieczne miejsca gniazdujących ptaków znikają bez śladu. Okazuje się, że w praktyce gniazda wraz ze złożonymi w nich jajami są często niszczone, a także zamurowywane. Uwięzione w ten sposób ptaki nie mają szans na przeżycie. Sprawia to, że ich liczebność spada w zaskakującym tempie. Niezwykle ważne jest pozostawianie w ścianach specjalnych otworów dla ptaków oraz montaż na budynkach skrzynek ornitologicznych, które zrekompensują ptakom utracone miejsca lęgowe, a także będą dla nich bezpiecznym schronieniem. Wicestarosta zaprezentował taką budkę lęgową i opowiedział o zasadach jej wykonania i montażu. Poinformował też o tym, iż wkrótce dwie budki będą powieszone na budynku Bursy Szkolnej.
      Głos zabrał również Pan Witold Narkiewicz- Jodko Powiatowy Lekarz Weterynarii, który zaproponował rozszerzenie tej wiedzy wśród młodzieży szkolnej.  Mówił   na temat ochrony dziko żyjących zwierząt. Wspomniał o konieczności utworzenia na terenie powiatu ostrowskiego tzw. przytuliska dla ptaków, które wymagają opieki.
      Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, zmobilizowało do podjęcia działań zmierzających do ochrony ptaków stanowiących integralną część naszego środowiska. Ponadto było niezwykle wartościową lekcją poruszającą różnorodne zagadnienia, ciekawostki i spostrzeżenia dotyczące ptaków.

 

Opracowała:
Agnieszka Nowacka

 

 


Spotkanie informacyjne pt. "Ochrona ptaków... przez tvostrow

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015