Herb Powiatu Ostrowskiego

Ogólnopolski konkurs „Nie znikaj” - spotkanie warsztatowe w Starostwie Powiatowym

22.04.201110:35

W dniu 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej w ramach działalności nowoutworzonego Powiatowego Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju odbyło się spotkanie warsztatowe dotyczące możliwości wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pt. „Nie znikaj”.

        Na spotkaniu przedstawiona została tematyka konkursu i jego zasady. Adresatami warsztatów byli nauczyciele przyrody i biologii wszystkich typów szkół, nauczyciele z przedszkoli oraz osoby zainteresowane tematem ochrony przyrody. Konkurs finansowany jest przez NFOŚiGW, zaś honorowy patronat objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy na temat bioróżnorodności, zagrożeń związanych z jej utratą oraz przyczyn gwałtownego nasilenia się tego zjawiska w ostatnich stuleciach. Projekt składa się z dwóch etapów: przygotowawczego, a następnie właściwego konkursu. W pierwszym etapie na obszarze całego kraju przeprowadzonych zostanie 45 szkoleń dla nauczycieli, którzy później zrealizują w swoich szkołach warsztaty dla uczniów. Konkurs polegał będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu w swojej miejscowości „Marszu ginących gatunków” oraz wykonaniu dowolną techniką plastyczną mapy świata z gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Finał konkursu odbędzie się w maju 2011 r.
      Pan Jerzy Bauer Wicestarosta serdecznie przywitał dosyć liczną grupę zainteresowanych powyższym tematem. Poinformował, że Starostwo Powiatowe deklaruje swoją pomoc instytucjom, które zajmują się szeroko rozumianą ekologią. Następnie głos zabrały Panie Ewa Ligęza-Sieniarska i Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie, które opowiedziały o niebezpieczeństwach dla bioróżnorodności oraz możliwościach zapobiegania wyniszczaniu środowiska. Podkreślały ważną rolę ochrony przyrody i przypominały jak ważne jest rozpoczęcie wśród dzieci edukacji związanej z postępowaniem wobec przyrody.

 


Opracowała:
Agnieszka Nowacka
 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015