Herb Powiatu Ostrowskiego

Spotkanie inaugurujące działalność Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim

29.03.201114:53

W dniu 21 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie inaugurujące działalność nowoutworzonego Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Podjęta inicjatywa utworzenia Centrum spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele urzędów, instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz wszyscy, którym nieobojętne jest środowisko naturalne i ekologia.
 

Pan Jerzy Bauer - Wicestarosta serdecznie przywitał obecnych, przedstawił ideę towarzyszącą powołaniu „Centrum  Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim” oraz koncepcję jego działania, a następnie przedstawił kilkuminutową prezentację nt. „Bocian biały w gminie Ostrów Mazowiecka w latach 2004- 2007”.
           W dalszej części spotkania Pan Mirosław Rzępała - Wiceprezes Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w Siedlcach, omówił  działalność Towarzystwa.
 

W przygotowanej prezentacji przybliżył wiele ciekawych gatunków ptaków, ich ogólną charakterystykę, naturalne środowisko występowania oraz poruszył zagadnienia związane z ich ochroną. Wspomniał również, że dla spostrzegawczych badaczy przyrody, chcących dzielić swoją pasję z innymi, na stronie internetowej Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” www.bocian.org.pl  uruchomiona jest wirtualna  baza danych pod nazwą „Polska Kartoteka Przyrodnicza” (PKP), do której przyrodnicy mogą wpisywać swoje obserwacje. Wprowadzone dane mogą być sortowane według gmin i powiatów, mogą być również wykorzystywane do opracowań naukowych oraz promocyjnych.
Kolejnym gościem, który zabrał głos, był przedstawiciel Społecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie Pan Tomasz Włoszczowski. W krótkiej charakterystyce omówił ideę utworzonej sieci ekoturystycznej, jej zasięg, oraz przedstawił obecnie realizowany program pn. „Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią”. Jako ostatni wystąpił Pan Piotr Uścian – Szaciłowski  Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, który w pełni poparł ideę stworzenia Centrum i zadeklarował czynny udział w działaniach Centrum, poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów ekologicznych związanych z tematyką leśną.
 

Po zakończonych wystąpieniach, uczestnicy spotkania wzięli udział w dyskusji, podczas której mieli możliwość zgłoszenia propozycji działań, do planu zadań Centrum.
 

Na zakończenie spotkania utworzono Społeczny Sekretariat, w skład którego weszły osoby szczególnie zaangażowane w sprawy ekologii.

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015