Herb Powiatu Ostrowskiego

Projekt pilotażowy „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”

29.03.201114:33

Powiat Ostrowski w lutym br. przystąpił do pilotażowego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie pn. „Animator - Moje Boisko Orlik 2012".

Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu kosztów zatrudnienia trenerów-animatorów osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo – rekreacyjne, na obiekcie powstałym w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Wysokość dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację zadania z zakresu sportu dzieci i młodzieży wynosi 1000 zł brutto miesięcznie przez okres 9 miesięcy w roku.
 

Projekt ma na celu:
- wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012",
- przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- zainicjowanie lokalnych programów: „Preselekcja do Sportu Młodzieżowego”.

 

Opracowała: Agnieszka Bieniek

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015