Herb Powiatu Ostrowskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE II edycji ,, Konkursu zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych’’

29.12.201015:26

W dniu 16 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podsumowanie  i wręczenie nagród zwycięzcom II edycji  ,,Konkursu zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych’’.

      Informacja o konkursie została przesłana do placówek oświatowych oraz ogłoszona na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. 
     Starosta Ostrowski apelował do nauczycieli szkół, wszystkich szczebli, o zaangażowanie się i udział w tej inicjatywie, gdyż tylko czynny udział w akcjach i przedsięwzięciach edukacji ekologicznej, może gwarantować osiągnięcie celów i efektów , założonych  w planach gospodarki odpadami.
     Zbiórka zużytych baterii prowadzona była w terminie od 1. 03. 2010 r. do 30. 11. 2010 r. 
     Do konkursu zgłosiło się 2 przedszkola i  28 szkół, w tym: 19 szkół podstawowych, 4 szkoły gimnazjalne, 4 szkoły ponadgimnazjalne i 1 szkoła specjalna.

W efekcie powyższego do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęły „Raporty z przebiegu zbiórki ...”   od:

- 2 przedszkoli,
- 10 szkół podstawowych,
- 1 szkoły gimnazjalnej,
- 2 szkół ponadgimnazjalnych
- 1 szkoły specjalnej -  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. 

 Ostatecznie w konkursie wzięło udział -  16 szkół.

 

     Konkurs zorganizowany został przy współpracy z „REBA Organizacja Odzysku” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, która stworzyła ogólnokrajowy systemu odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. W ramach współpracy Organizacja Odzysku REBA, przekazywała materiały edukacyjne, promujące zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego. Zebrane przez uczniów zużyte baterie zostały przekazane do utylizacji, uprawnionym podmiotom.

     Placówki oświatowe w ramach II edycji konkursu zebrały 1.471,00 kg zużytych baterii , tj. o 98,29 kg więcej niż w I edycji. 

 

     Podczas uroczystego podsumowania konkursu uczestnicy – laureaci,  odebrali z rąk Starosty Ostrowskiego  – Pana Zbigniewa Kamińskiego i Wicestarosty – Pana Jerzego Bauera, cenne nagrody i podziękowania za chęć działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

     Należy tu wspomnieć, że Organizacja Odzysku ,,REBA’’ w roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęła specjalny program dla szkół, pod hasłem „Z REBA zbieramy baterie – modernizujemy naszą szkołę”, który nadal kontynuuje. Organizacja Odzysku REBA zobowiązuje się objąć tym programem oraz kolejnymi jego edycjami wszystkie szkoły, dla których powiat jest organem prowadzącym oraz inne szkoły z terenu powiatu ostrowskiego, zainteresowane udziałem. Za każdy kilogram zebranych baterii, placówka oświatowa otrzymuje punkty, które następnie wymieniane są na życzenie szkoły, na atrakcyjne nagrody. Dlatego zachęcamy do kontynuowania zbiórki baterii i selektywnego gromadzenia wszelkich odpadów, aby chronić środowisko w którym żyjemy.

 

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
wyraża podziękowanie za współpracę wszystkim uczestnikom konkursu
oraz nauczycielom – opiekunom konkursu
i życzy dalszej owocnej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

 

 Naczelnik Wydziału Rolnictwa
 i Ochrony Środowiska
 mgr inż. Anna Sieczkowska

 

     Poniżej przedstawiam zestawienie ilości zebranych odpadów i lista zwycięzców II edycji „Konkursu – zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych”, z podziałem na kategorie, zgodnie z „Regulaminem konkursu ...”.

 

Zestawienia ilości zebranych odpadów przez szkoły / placówki oświatowe

 

LISTA ZWYCIĘZCÓW

 

II edycji „Konkursu – zbiórka baterii w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych” przeprowadzonego w terminie od 1. 03. 2010 roku do 30. 11. 2010 roku przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej wg. kategorii określonych w ,,Regulaminie….’’

I  Kryterium - największa ilość zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia w  kategoriach:

a) przedszkola

I  Miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Zwycięstwa 2 – 0,14 kg 
II Miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Batorego 16 – 0,125 kg

b) szkoły podstawowe 

I  Miejsce – Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Szkoła Podstawowa w Białych Szczepanowicach –  6,83 kg 
II Miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Powstańców 1863 Roku  w Nagoszewie – 4,2 kg
III Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej im. T. Kościuszki – 3,2 kg
IV Miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Stefana Grota Roweckiego 6 w Ostrowi Mazowieckiej – 2,45 kg

c) gimnazja

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nagoszewie – 6,00 kg

d) szkoły ponadgimnazjalne

I  Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 ul. Rubinkowskiego w Ostrowi Mazowieckiej – 1,77 kg
II Miejsce – Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej – 0,35 kg

e) inne placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli – 5,87 kg


 

II  Kryterium - największa ilość baterii zebrana w szkole / placówce oświatowej w kategoriach:

a) przedszkola

I Miejsce - Miejskie Przedszkole Nr 2 w Ostrowi Maowieckiej ul. Zwycięstwa 2 – 36,00 kg
II Miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 1 Ostrowi Mazowieckiej ul. Batorego 16 – 15,00 kg

b) szkoły podstawowe

I  Miejsce – Zespół Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nr 2; ul. Stefana Grota Roweckiego 6 w Ostrowi Mazowieckiej – 238,00 kg 
II Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej im. T. Kościuszki – 223,00 kg
III Miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Papieża Polaka w Starym Lubotyniu – 62,00 kg
Wyróżnienie   – Szkoła Podstawowa w Andrzejewie – 29,00 kg

c)      gimnazja

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nagoszewie – 24,00 kg

d) szkoły ponadgimnazjalne

I  Miejsce – Zespół Szkół Nr 1 ul. Rubikowskiego w Ostrowi Mazowieckiej – 530,00 kg
II Miejsce – Zespół Szkół Nr 2 ul. Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej – 104,00 kg

d) inne placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli – 47,00 kg

 

Podziękowanie  za udział otrzymali:

1. Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Wąsewie,
2. Publiczna Szkoła  Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce,  gm. Ostrów Mazowiecka
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Osuchowej , gm. Ostrów Mazowiecka

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015