Herb Powiatu Ostrowskiego

Największa powiatowa inwestycja drogowa – trwają prace

21.05.201014:09

Trwają prace drogowe przy „Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły – Andrzejewo – Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka – Chmielewo” realizowane przez firmę UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3-go Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży 18-402 Łomża.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Obecnie dobiegają końca prace związane z wykonaniem poszerzenia jezdni, która docelowo będzie miała szerokość 6,5 m. Na odcinku ok. 5km od miejscowości Ugniewo do Nieskórza położono pierwszą warstwę bitumiczną. Prowadzone są roboty ziemne związane z wykonaniem rowów i poboczy.
Niebawem zostaną rozpoczęte roboty przy przebudowie chodników na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, które potrwają ok. 1,5 miesiąca.
Całkowita wartość projektu wyniesie 19.108.606,85 zł, w tym 85% dofinansowania tj. 16.242.315,82 zł
Termin wykonania robót: 30.09.2010r.


Opracowała : Urszula Waniewska


 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015