Herb Powiatu Ostrowskiego

Kolejna inwestycja w powiecie ostrowskim dofinansowana z funduszy unijnych.

03.03.201010:42

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu V „Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu”, Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, wpłynęło 114 wniosków.

W dniu 26 lutego br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję
o dofinansowaniu 19 projektów w ramach ww. konkursu. Wśród wybranych projektów na wstępnej liście o dofinansowaniu znalazł się projekt pn. „Modernizacja budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej”, którego beneficjentem jest Powiat Ostrowski. Całkowita wartość projektu wynosi 5 269 282,00 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 451 379,71 PLN. W wyniku realizacji projektu zostanie wyremontowany i przebudowany budynek Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
W ramach Działania 5.2 mogli ubiegać się beneficjenci, których projekty są realizowane na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji zatwierdzone przez lokalny samorząd.
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015