Herb Powiatu Ostrowskiego

Powiatowa Inauguracja Programu Edukacyjnego „KATYŃ... ocalić od zapomnienia”.

24.11.200912:04

13 kwietnia 2008 roku w Radzyminie odbyła się Ogólnopolska Inauguracja Programu Edukacyjnego „KATYŃ... ocalić od zapomnienia”. Honorowy Patronat nad tą akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński, a duchowe przewodnictwo  Arcybiskup Warszawsko – Praski – Sławoj Leszek Głódź. Głównymi organizatorami były władze samorządowe Radzymina oraz Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

Program skierowany jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej, nauczycieli, ludzi oświaty, edukacji i kultury, samorządów wszystkich szczebli, duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji. Akcja polega na posadzeniu 21 473 „Dębów Pamięci” na 70 – tą rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do kwietnia 2010 roku. Każdy z tych dębów ma upamiętniać jedno nazwisko z listy katyńskiej.
 Starosta Ostrowski, Pan Zbigniew Kamiński wystąpił z apelem do wszystkich szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu ostrowskiego o szeroki udział w tym Programie i objął nad nim patronat. Należy wspomnieć, że do tej pory sześć szkół z terenu powiatu już przystąpiło do  Programu.
  Z inicjatywy dyrekcji, rady pedagogicznej, rady rodziców i młodzieży Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, w tej szkole, w dniu 10 listopada, w połączeniu z obchodami Święta Niepodległości, odbyła się Powiatowa Inauguracja Programu Edukacyjnego „KATYŃ... ocalić od zapomnienia”. Patronat Honorowy nad uroczystością objął  Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu, insp. Ryszard Szkotnicki. Nie był to przypadek:  w tym dniu uczczono bowiem pamięć aspiranta Juliana Urlińskiego, urodzonego w Bojmie i zamieszkałego w Prostyni (gmina Małkinia Górna). Julian Urliński od 1924 roku był policjantem na posterunku policji państwowej w Prostyni, od roku 1935 – na posterunku w Miedznej,  a od 1938, w stopniu przodownika policji państwowej pełnił służbę w Węgrowie. W październiku 1939 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony najpierw w obozie w Szepietówce, skąd został przewieziony do obozu w Ostaszkowie  i zamordowany  wiosną 1940 roku w miejscowości Twer na terenach  Związku Sowieckiego. Po roku 1990 awansowany  do stopnia aspiranta.
 Na uroczystość do Zespołu Szkół w Małkini przybyli: Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Kamiński, Wicestarosta – Pan Józef Polak, Przewodnicząca Rady Powiatu – Pani Bożena Kordek wraz z radnymi Rady Powiatu, Wójt Gminy Małkinia Górna – Pan Marek Kubaszewski, Przewodniczący Rady Gminy w Małkini Górnej – Pan Jan Zygmunt Chaberski, Naczelnik Wojewódzkiego Sztabu Policji w Radomiu – płk Marek Dzięcioł, Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej – insp. Andrzej Choromański wraz z kadrą kierowniczą policji, kadra kierownicza Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Zaproszenie przyjęła również rodzina Juliana Urlińskiego. Do Małkini przyjechała jego prawnuczka – Pani Magdalena Urlińska wraz ze swoją mamą – Panią Marią Martą Urlińską. Uroczysty charakter spotkania podkreślony został  udziałem pocztu sztandarowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz 12 pocztów sztandarowych szkół z terenu powiatu ostrowskiego ( w tym ze szkół, które już wzięły udział w Programie).
 W kościele p.w. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Zawistach odbyła się Msza Święta w intencji pomordowanych przez NKWD na sowieckiej, „nieludzkiej ziemi” polskich oficerów, policjantów i inteligencji. Mszę celebrował proboszcz miejscowej parafii,
ks. kan. Henryk Stawierej w asyście ks. kan. Marka Grudy – kapelana  policjantów.
 Następnie zebrani przeszli przed budynek szkoły, gdzie dokonano posadzenia „Dębu Pamięci” poświęconego Julianowi Urlińskiemu. Aktu posadzenia tego „żywego” pomnika martyrologii narodu polskiego na „ Golgocie Wschodu” dokonali: Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Kamiński, Pani Magdalena Urlińska, Pan płk Marek Dzięcioł i Wójt Gminy Małkinia Górna – Pan Marek Kubaszewki. Waldemar Bartosik, dyrektor Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej złożył deklarację, że dębem będą  opiekowali się uczniowie szkoły tak, aby „wrósł mocno w ziemię i szumem swych liści dawał świadectwo prawdzie”.
 Następnie w sali gimnastycznej  odbyła się  uroczysta akademia. Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły głos zabrał Starosta Ostrowski – Pan Zbigniew Kamiński. Podziękował dyrekcji, radzie pedagogicznej i młodzieży za podjęcie inicjatywy i trud włożony w przygotowanie uroczystości. Zaapelował  do wszystkich o czynne włączenie się do akcji i wyraził przekonanie, że do kwietnia przyszłego roku, w 70 –tą rocznicę zbrodni katyńskiej, większość szkół z terenu powiatu ostrowskiego uczci pamięć pomordowanych poprzez posadzenie „Dębu Pamięci”.
 W dalszej części spotkania nauczyciel szkoły, Pan Wojciech Hadała, wygłosił referat okolicznościowy na temat polskiej drogi do niepodległości. Zebrani wysłuchali także programu artystycznego, przygotowanego przez młodzież Zespołu Szkół im. St. Staszica
i chór gminny, pod kierunkiem Pań: Bogumiły Kamińskiej i Bernadety Wiatr.
 Na zakończenie uroczystości głos zabrały Panie Maria Urlińska i jej córka, Magdalena. Wyraziły wielkie wzruszenie, spowodowane tym, że pamięci o członku ich rodziny, mimo wieloletniego milczenia na ten temat, nie zatarł czas. Stwierdziły, że udział
w uroczystości był dla nich powrotem do korzeni, do rodzinnej, tragicznej, historii ich rodziny, z której są dumne. Zadeklarowały także chęć nawiązania bliższej współpracy
ze szkołą.

Opracował:
Jerzy Tryniszewski
 
 

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt, CMS, hosting - Maxus Net Communications 2015