Dziś jest poniedziałek30.03.2015, Imieniny : Amelii, Dobromira, Leonarda

starosta_title_2014

STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW ZA ROK 2014 r.

23.03.2015

10:37

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Etap powiatowy XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

10.03.2015

15:29

     „Informuję, że w celu popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego, organizuję etap powiatowy XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Spotkanie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej

04.03.2015

11:27

W dniu 23 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, tuż przed przyjazdem ambulansu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie odbyło się spotkanie Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego przedstawicielami Klubu Honorowych Dawców Krwi (HDK).

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych

03.03.2015

14:58

Narodowego Dzień Żołnierzy Wyklętych, przypadający na 1 marca, samorząd powiatowy uczcił wspólnie z samorządem miejskim. Tegoroczne obchody zaplanowano na piątek 27 kutego br., aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta oraz całego powiatu

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

25.03.2015

15:42

Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, zm.: Dz. U z 2014 r. poz. 1146, Dz. U. z 2014 r., poz. 1138) na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: 
1) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Rozpoczął się nabór wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015

24.03.2015

12:52

Na prośbę Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, informujemy o naborze wniosków do FIO – Mazowsze Lokalnie 2015 w ramach konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego. 

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

STAROSTA OSTROWSKI ZAPRASZA

18.03.2015

12:35

MŁODZIEŻ ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH 
I PONDAGIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO 
DO UDZIAŁU W SZTAFETOWYCH  BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 
O PUCHAR STAROSTY OSTROWSKIEGO

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Zmiana terminu Sztafetowych Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego

18.03.2015

11:29

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

18.03.2015

11:22

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Przetargi

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2632W GNIAZDOWO – CHMIELEWO - PROSIENICA

26.03.2015

11:52

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych sukcesywnie wg potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2015

18.03.2015

15:02

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych sukcesywnie wg potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2015

10.03.2015

15:03

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »
nota prawna | polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna | kontakt | mapa strony | BIP