Dziś jest wtorek05.05.2015, Imieniny : Irydy, Tamary, Waldemara

starosta_title_2014

STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO

30.04.2015

15:30

Twoja jednostka straży pożarnej ma u siebie strażaka, który zasługuje na wyjątkowe wyróżnienie? Teraz możecie zgłosić go do konkursu „STRAŻAK ROKU POWIATU OSTROWSKIEGO.

czytaj więcej »

Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie w sprawie funkcjonowania Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostrowi Mazowieckiej oraz krwiodawstwa w powiecie ostrowskim.

30.04.2015

11:25

Z inicjatywy Pana Zbigniewa Kamińskiego Starosty Ostrowskiego w dniu 21 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa poświęcone promocji krwiodawstwa i zaktywizowaniu środowiska Honorowych Dawców Krwi w powiecie ostrowskim. Spotkanie to było kontynuacją działań związanych z propagowaniem honorowego krwiodawstwa na terenie powiatu ostrowskiego oraz działań Honorowych Dawców Krwi zmierzających do powołania Powiatowego Klubu HDK w Ostrowi Mazowieckiej. 

czytaj więcej »

Wystawa „Czar Czterech Kółek” Tomasza Roszkowskiego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach

28.04.2015

15:30

Na prośbę Pana Romana Świerżewskiego Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach – Piankach informujemy o prezentacji w Ośrodku wystawy pt. „Czar Czterech Kółek”  Tomasza Roszkowskiego z Wysokiego Mazowieckiego.

czytaj więcej »

VII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna

16.04.2015

16:51

          W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyła się po raz VII Powiatowa Olimpiada  Ekologiczna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ostrowskiego organizowana przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. ks. płk. Antoniego Warakomskiego w Jasienicy pod patronatem Starosty Ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego.

czytaj więcej »

Sztafetowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego

14.04.2015

10:37

W dniu 9 kwietnia br. w Zawistach Nadbużnych koło Małkini Górnej odbyły się Sztafetowe Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Ostrowskiego. Zawody zostały zorganizowane w ramach XVI Powiatowej Olimpiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych 2014/2015 oraz XVII Powiatowych Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 2014/2015. 

czytaj więcej »

Informacja Starosty Ostrowskiego dotycząca wydawania pozwoleń na budowę na terenach, dla których stwierdzono nieważność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrów Mazowiecka

05.05.2015

15:12

      W związku z zaistniałą rozbieżnością – pomiędzy Urzędem Miasta w Ostrowi Mazowieckiej a Starostwem Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej – w zakresie interpretacji istniejącego stanu prawnego, dotyczącego obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na niektórych terenach Miasta Ostrów Mazowiecka, poniżej przedstawiam informację wyjaśniającą przedmiotowy problem.

czytaj więcej »

UWAGA! MIESZKAŃCY POWIATU OSTROWSKIEGO

30.04.2015

14:19

Na prośbę Starostwa Powiatowego w Węgrowie podajemy do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 

 

treść informacji 

 

 

czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Ostrowskiego w roku 2015 w zakresach: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

30.04.2015

14:07

W wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 29 kwietnia 2015 r. dokonał wyboru ofert przedłożonych przez:

czytaj więcej »

UWAGA

22.04.2015

14:40

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim

czytaj więcej »

KOMUNIKAT

13.04.2015

15:31

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, w sprawie ocen jakości wody za I kwartał 2015 roku z wodociągów na terenie powiatu ostrowskiego, województwo mazowieckie.

W załączniku:
1. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej


 

Przetargi

Budowa instalacji gazowej zewnętrznej w gruncie i wewnętrznej w budynku, kotłownia gazowa oraz instalacja c.o.

17.04.2015

14:33

czytaj więcej »

Odtworzenie istniejących rowów, remont zjazdów i udrażnianie przepustów pod zjazdami przy drogach powiatowych w 2015 roku

10.04.2015

12:21

czytaj więcej »
nota prawna | polityka prywatności

Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
Wszelkie prawa zastrzeżone

strona główna | kontakt | mapa strony | BIP